در حالت نویز کنسلینگ غیر فعال( 10 ساعت موسیقی ، 6.5 ساعت مکالمه )

نمایش یک نتیجه