دارای گواهینامه IP59 مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گردوغبار

نمایش یک نتیجه